Czyszczenie zboża jako pierwszy etap przetwarzania

Przesiewarki, czyszczeniem wstępnym, oddzielaczem powietrznym

Czyszczenie zboża stanowi ważny etap w procesie magazynowania i przeróbki, ponieważ prowadzi ono do usunięcia drobnych zanieczyszczeń w postaci pyłów, grzybów lub bakterii. Optymalne czyszczenie przyczynia się w dużym stopniu do zabezpieczenia i poprawy jakości zboża. Stąd jest ono ważnym elementem systemu zapewnienia jakości.

W zakresie wydajności od 5 – 200 t/h oferujemy Państwu:
  • Cyklonowy oddzielacz powie
  • Przesiewarki
  • Odrzutnik bębnowy z oddzielaczem powietrznym
  • Wznoszący oddzielacz powietrzny

Buschhoff_SiebreinigerOdrzutnik bębnowy z
oddzielaczem powietrznym

Buschhoff SiebreinigerOdrzutnik bębnowy 150 t/h

Buschhoff_Mobiler_ReinigerPrzenośnik zbożowy z czyszczeniem wstępnym i cyklonem

Buschhoff_ReinigerOdrzutnik bębnowy z
oddzielaczem powietrznymNowy bębnowy układ czyszczący umieszczony przed młynem
 

Duże zanieczyszczenia, takie jak np. kamienie, przyczyniają się nie tylko do skrócenia okresu eksploatacji elementów ulegających zużyciu oraz młyna, ale stanowią również przyczynę istotnych zakłóceń normalnego procesu pracy. Zanieczyszczenia w znacznym stopniu uniemożliwiają wykorzystanie prądu dostarczanego podczas taryfy nocnej oraz wprowadzanie zaawansowanej automatyzacji instalacji.


Bardzo ekonomicznym rozwiązaniem jest nasze nowe osiągnięcie – bębnowe urządzenie czyszczące BTR. Duży bęben sitowy dzięki swojej specjalnej konstrukcji pracuje wyjątkowo sprawnie i umożliwia uzyskanie wydajności wynoszącej 4 t/h. Efekt taki uzyskiwany jest w wyniku wspólnego obrotu bębna zintegrowanego z sitem. W ten sposób wykorzystanie urządzenia czyszczącego pozwala na uzyskanie paszy o wysokiej jakości i zapewnia płynny przebieg procesu mielenia.

Buschhoff_Trommelreiniger

Bębnowe urządzenie czyszczące BTR 300